در جزوه سوالاتی نظیر  درمورد هدفمندی یارانه ها از حیث آمار چه دستاوردهایی داشته ایم؟ تورم کنونی تا چه حد به سبب این موضوع است؟  تحریم ها چقدر در گرانی و تورم فعلی اثرگذار بوده اند؟ تحریمها تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا زمانی برای پایان تحریمها متصور است؟ کشور نفت خیز ایران چه نیازی به انرژی هسته ای دارد؟ چرا اصل قانون اساسی در مورد بررسی اموال اشخاص حکومتی به
طور دقیق اجرا نمیشود؟

دریافت فایل پی دی اف   جزوه پاسخ به شبهات اقتصادی روز

دریافت فایل  word جزوه پاسخ به شبهات اقتصادی روز