• محمد خواجه‌علی

    پیش‌نوشت:در بین کشورهایی که به ایران نفوذ کردند و به استثمار کشور پرداختند، انگلیس برای ایرانیان جایگاه دیگری دارد. به طوری که طی سال‌ها استعمار این کشور در ایران، در نزد مردم ایران به بدنامی خاصی شهره گردیده است. پی‌گیری اقدامات انگیس در ایران در طول تاریخ می‌تواند ما را با روح استعماری انگلیس بیش‌تر […]

اخبار