• حامد صابر

    نوح علیه السلام ۹۰۰ سال اقدام به دعوت به حق و یکتاپرستی نمود.؛ اما جز عده‌ای قلیل به وی ایمان نیاوردند و بقیه هنگامی که «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین» واقع گشت، از میان رفتند. نمرودیان با منجنیق ابراهیم علیه‌السلام را به میان آتش انداختند اما آتش […]

اخبار