⚜ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار می‌کند:

🔰 دولت ۱۲ ساله السیسی؛ مدافع یا مخالف فلسطین
بررسی انتخابات و نقش مصر در آینده تحولات فلسطین

🔸 دکتر حسین ابراهیم نیا
کارشناس مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

🗓 تاریخ:
دوشنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲

⏰ زمان:
ساعت ۲۰

جلسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

🌐 لینک نشست:
https://vc.isu.ac.ir/ch/basij3

دفتر مقاومت واحد سیاسی
__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)