نشریه فتح ، نشریه گفتمان اسلامی

 

 

📃 شماره 236 منتشر شد

🔹 تیری که بر هدف نشست
🔸 دایره دین داری
🔹 هیئت یا استودیو
🔸️ مروری بر یک سال عملکرد دولت

 

 

دریافت فتح 236