دورهٔ آموزشی حقوق و مناطق محروم

🅾️ دورهٔ آموزشی حقوق و مناطق محروم

♦️اساتید مرحله اول دوره:
🔹 دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد
🔹 دکتر حسین راغفر
🔹 دکتر کوروش استوارسنگری
🔹 دکتر محمد حسنوند

♦️محورهای مرحله اول دوره:
🔹تعاملات فقر و حقوق
🔹ارزیابی نظام تأمین اجتماعی
🔹شاخص‌های عدالت اجتماعی
🔹آسیب‌های زنان سرپرست خانوار

🕰️ زمان: ١٧ و ١٨ تیرماه
🔘 ثبت نام از طریق ارسال مشخصات به شماره 09375401191 در یکی از پیامرسان‌های بله، تلگرام، واتساپ و یا ایتا