در این کتاب، گفتارهایی از سید مجید امامی، عطاءالله بیگدلی، حمید پارسانیا، علیرضا پناهیان، اکبر جباری، محمد رجبی، عبدالعلی رضایی، شهریار زرشناس، حسن عباسی، ابراهیم فیاض، حسین کچوئیان، محمدصادق کوشکی، سید محمد مهدی میرباقری، سید مهدی ناظمی، مهدی نصیری، وحید یامین پور، در دو بخش تاریخ آگاهی و غرب در بحران، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلاممنتشر شده است.

در مقدمه این جلد می خوانیم:

«و اما امروز و در شرایط کنونی باید رنسانسی دیگر در عالم به وجود آورد و این بار به جای برگشت به دوران یونان و روم باید به حقیقت ناب محمدی بازگشت، باید این لاشه های سکولار علم غربی را به نورانیت انقلاب اسلامی که همان اسلام ناب محمدی در عصر حاضر است روشن کرد و زمینه ساز طرحی نو در این عالم شد. تاریخ آگاهی و شناخت زمانه گامی اساسی در این مهم است … این مجموعه از چیستی زمانۀ عسرت انگیز فعلی می پرسد و در مقام پاسخ، پس از نگاهی کلی به تاریخ و سیر آن، سرانجام گوشه ای از بحران امروزین تجدد را واگویه می کند.»

شایان ذکر است این مجموعه، حاصل جلسات مستمر و طولانی اندیشمندان این حوزه در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق علیه السلام می باشد.

علاقمندان جهت تهیه این کتاب می توانند به پایگاه انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به نشانی    www.ketabesadiq.irمراجعه نمایند.