به گزارش بسیجی سو، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در راستای مباحث اقتصادی و نیز در نظر گرفتن هجمه ی سنگین دشمنان در خصوص مسائل اقتصادی و ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام اقدام به ایجاد قرارگاه اقتصادی خیبر نموده است. این قرارگاه در تمرکز بخشی به فعالیت گروه های فعال بسیج دانشجویی، دیگر تشکل ها و نهادهای دانشگاه امام صادق علیه السلام تلاش می نماید و عمدتا به دنبال اهداف ذیل می باشد:

1. تبیین بیانات مقام معظم رهبری در حوزه ی اقتصاد مقاومتی و تلاش در جهت تحقق آن.

2. گفتمان سازی در حوزه ی اقتصاد در جهت نیل به آرمان های انقلاب اسلامی.

3. مطالبه گری در راستای تحقق بخشی به موارد مطرح شده در موارد 1 و2.

4. شبکه سازی، سازمان دهی و ایجاد جبهه ی مشترک در خصوص مسائل اقتصادی در برابر نظام سلطه.

این قرارگاه با مسئولیت مصطفی حضوری حدود یک ماه است که فعالیت خویش را آغاز نموده است و در همین راستا اعلام رسمی قرارگاه در اولین جلسه ای که با حضور دکتر مصباحی مقدم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه با عنوان اقتصاد مقاومتی و بودجه مقاومتی صورت پذیرفت. در این جلسه  چگونه مقاومتی بسته شدن بودجه ی سال 1392 مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی حضوری از برنامه های آینده ی قرارگاه اقتصادی خیبر به نرم افزار و مستند صوتی 30 دقیقه ای اشاره کرد که به زودی رونمایی خواهند شد. نرم افزار اقتصادی شامل فیلم سخنرانی های دکتر عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام درباره ی تبیین اندیشه های اقتصادی مقام معظم رهبری، گفت و گوهای مفید کارشناسان اقتصادی و برخی آمارها و اطلاعات مفید اقتصادی است که با همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام تهیه و جمع آوری شده است.

مستند صوتی حباب هم دیگر محصولی است که با هدف رفتارشناسی اقتصادی مردم و ریشه یابی برخی عادت های نادرست اقتصادی توسط این مجموعه تهیه شده است. از نقاط قوت این قرارگاه بهره گیری از نظرات و مشورت های اساتید به ویژه اساتید اقتصادی و ان شاا… حرکتی هماهنگ و با قوت در جبهه ی اقتصادی است. البته محصولات و اقدامات جدید دیگری نیز در حوزه ی مسائل اقتصادی صورت پذیرفته است که به تدریج اعلام خواهد شد.