به گزارش بسیجی سو ، اولین جلسه از سلسله نشست های «حماسه انتخابات» با حضور دکتر محمد سعیدی کیا از نامزدهای احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

سلسه نشست های حماسه حضور به همت واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام و به منظور بررسی سوابق، دیدگاه ها و برنامه های نامزدهای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار میگردد