به گزارش بسیجی سو؛ واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در راستای بصیرت افزایی دانشجویان این دانشگاه سلسله جلسات سخنرانی جریان شناسی تاریخ معاصر ایران را برگزار می کند. این جلسات در روزهای دوشنبه، ساعت 13:30 در کتابخانه بسیج دانشجویی با ارائه حسن روزی طلب برگزار خواهند شد.

برخی از سوابق آقای روزی طلب به شرح ذیل می باشد:

– ورودی 80 رشته معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
–  سردبیر سابق و از نویسندگان سایت تحلیلی رجانیوز
– تهیه کننده  ویژه نامه های عبور در روزنامه ایران
– یکی از دو مولف کتاب «تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمانان»
– عضو مستعفی روزنامه ایران پس از قضایای معاون اولی مشایی