هاشمی گلپایگانی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) از مخالفت دولت با تجمع دانشجویان در برابر وزارت امور خارجه خبر داد.

وی اظهار داشت: پیرو مطالبه رهبری و مردم از تیم مذاکره‌کننده جهت انتشار فکت شیت ایرانی و جزئیات مذاکرات هسته‌ای متأسفانه دولت به تناقض‌گویی افتاده و تاکنون پاسخ مثبتی به این مطالبه صریح ملت نداشته است.

وی ادامه داد:لذا جهت برگزاری تجمع برای مطرح کردن این موضوع درخواست‌های در مقاطع مختلف ارائه کردیم که با آن‌ها مخالفت شد. در آخرین مورد آن‌هم هفته گذشته برای برگزاری تجمع فردا(چهارشنبه)درخواست صدور مجوز دادیم که بازهم دولت مدعی آزادی بیان  با صدور مجوز مخالفت کرد.

هاشمی تأکید داشت: به همین دلیل جنبش دانشجویی شنبه هفته آینده تجمع سکوت در برابر مجلس شورایی اسلامی برگزار خواهد کرد و که در آن جامعه دانشگاهی اعم از استاد و دانشجو و تشکل‌ها حضور خواهند یافت.

وی در پایان خطاب به دولت‌مردان گفت: انتظار داشتیم وقتی آن‌گونه از آزادی بیان و نقد و… دم می‌زنید به کمترین وجه ممکن هم شده کمی به آن پایبند باشید اما این مسیری که شما طی می‌کنید نشان از تقابل  با انتقاد و منتقدان است تا استقبال، توصیه می‌کنم برای حفظ ظاهر و آبرو هم که شده کمی معتدل باشید این رفتار تند و دفعی با دانشجویان به صلاح شما نخواهد بود.