حجت الاسلام رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، در دومین جلسه از سلسله جلسات “طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن” که دوشنبه 21/2/1394در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، به تبیین رابطه‌ی ایمان و عمل در حیات فردی و اجتماعی انسان پرداخت. ایشان در ابتدا ایمان را حاصل نفوذ علم و معرفت در قلب انسان دانست و سپس از فطرت سالم به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم شکوفایی ایمان در وجود یک فرد یاد کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه سپس به برسی چگونگی تأثیرگذاری رعایت اخلاق در رشد ایمانی فرد پرداخت. وی با اشاره به تأکید فراوان کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی به ایمان متکی به آگاهی و بصیرت گفت: ایمان محققانه، تعهد و تکلیف ایجاد می کند.

وی در ادامه به توضیح برخی آثار ایمان متعهدانه پرداخت و برخورداری از هدایت الهی، داخل شدن تحت ولایت الهی و اطمینان و سکون قلبی را جزو نوید هایی دانست که خدا به اهل چنین ایمانی می‌دهد.

 

HADISVELAYAT (2)

 

HADISVELAYAT (3)