شماره 43 ویژه نامه «فتح» ماهنامه حیات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد. در این ویژه نامه به بررسی مسائل تجاوز آل سعود به سرزمین مظلوم یمن پرداخته شده است.

در این شماره می‌خوانید: آسوده بخوابید که یمن در خون است، از همه مهمتر فلسطین، با آل سعود مدارا نکنید!

دریافت ویژه نامه فتح، شماره 43