Hovayze1
بسم الله الرحمن الرحیم
به گزارش روابط عمومی یگان خادم الشهدای هویزه مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره خادمی یادمان دانشجویی هویزه، شنبه 2 اسفند ماه با حضور 14 خانواده از شهدای یادمان هویزه و خادمین دانشجو در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود.

در این برنامه که به همت یگان خادمین شهدای گردان عاشورای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در حال پیگیری است، برای اولین بارافتتاحیه خادمی با حضور خانواده های شهدا برگزار می شود. در این مراسم به نمایندگی از خانواده های شهدای هویزه از 14 خانواده تقدیر شده و همچنین از خادمینی که سال ها توفیق زیارت و یا خدمت به شهدای هویزه را داشتند نیز به صورت نمادین به دست مبارک خانواده شهدای هویزه تقدیر به عمل می آید.

تا دانشگاه هویزه آرمانیست که نتیجه سال ها تجربه و دغدغه دانشجویان دانشگاه یادمان شهدای هویزه می باشد که با گره خوردن به بحث تمدن سازی و ایفای نقش جایگاه ویژه ای در گفتمان یادمان هویزه به خود اختصاص داده است. در این برنامه از مهمانان مختلفی از جمله حاج عظیم ابراهیم پور دعوت به عمل آمده که به تبیین و بررسی این مهم بپردازند.

بدین وسیله از کلیه دغدغه مندان و نظریه پردازان عرصه راهیان نور، خادمین و زائرین سنوات گذشته یادمان هویزه، خادمین امسال یادمان، کلیه جاماندگان از خادمی امسال و کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران برای حضور در این برنامه دعوت می شود.

زمان شنبه 2 اسفند ماه ساعت 19:30

مکان:شهرک غرب- میدان صنعت-خیابان ایران زمین- روبروی بیمارستان بهمن- فرهنگسرای ابن سینا

ضمنا در برنامه افتتاحیه دوره محتوای توجیهی منطقه، حماسه هویزه و بسته آموزشی خادمین و بخشی از بسته فرهنگی دوره تقدیم خادمین گرامی می شود. همچنین مراسم بدرقه نمادین خادم های امسال توسط دانشجویان دانشگاه های تهران برگزار می گردد.

روابط عمومی یگان خادم الشهدای هویزه