به گزارش بسیجی سو، از طرف بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران تجمعی در مقابل سفارت یونان(رییس دوره ای اتحادیه ی اروپا) برگزار می گردد.

این تجمع در اعتراض به قطعنامه ی اخیر اتحادیه ی اروپا درباره ی ایران برگزار می گردد. در این قطعنامه که در بندهای مختلف آن توهین های متعددی به ملت شریف ایران شده است، اتحادیه ی اروپا انتخابات ایران را غیر دموکراتیک دانسته است و از ایران خواسته است که هم جنس بازی را دراین کشور آزاد کند.

دانشجویان در اعتراض به این قطعنامه و همچنین عدم موضع گیری صریح وزارت امور خارجه، در مقابل سفارت یونان تجمع می کنند. این برنامه از ساعت 14 روز سه شنبه 19فروردین ماه به آدرس بلوار آفریقا- خیابان اسفندیار برگزار می گردد.