مرید پیرمغانم، زمن مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد

برنامه هفتگی هیات میثاق با شهدای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در سه ماه اول سال 1393 نیز اعلام شد.

هیات هفتگی میثاق با شهدا بسیج دانشجویی، هرهفته یکشنبه ها بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار خواهد شد.

در این سه ماه سخنرانان هیات، خطبای توانایی همچون آیت الله جاودان و تحریری، حجج اسلام معمار منتظرین، رفیعی، فرحزادی، میرباقری، قاسمیان خواهند بود.

هیات2هیات1