قضیّه‌ى مرحوم میرزا کوچک جنگلى یک قضیّه‌ى ویژه است. آن صبغه‌ى مردمى و نجابتى که در کار مرحوم میرزا کوچک‌خان جنگلى هست، در هیچ کدام از دو سه کار دیگرى که هم‌زمان در آن دوره اتّفاق افتاد در سرتاسر ایران، نظیر ندارد.  میرزا کوچک یک روحانى است؛ یک طلبه است. در این‌که روحانى بوده، هیچ شکّى نیست. بنابراین، منشأ حرکت میرزا کوچک‌خان یک منشأ صددرصد دینى و اعتقادى است. این مرد، به‌خاطر پایبندى‌اش به اسلام، جذب تفکّر مارکسیستى نشد و مخالفت کرد. با اجنبى هم مخالف بود. به آن طرف هم جذب نشد؛ استقلال را حفظ کرد.

یک واحد مینیاتورى را ایشان از نظام اسلامى و جمهورى اسلامى در رشت و در همان محدوده‌ى خاصّ خودش -گیلان- به‌وجود آورده. یک نمونه‌ى خیلى برجسته‌اى است میرزا کوچک خان؛ خداوند إن‌شاءاللّه درجاتش را عالى کند.

رهبر معظم انقلاب؛ دیدار اعضاى ستاد برگزارى کنگره بزرگ‌داشت میرزا کوچک‌خان جنگلی،  29/08/1391