جزوه «سبیل مطهّر» اثر زهیر انصاریان در زمینه «روش شناسی شهید مطهری در باب تولید علم دینی» به همت موسسه علمی فرهنگی سدید وابسته به مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

در این نوشتار نویسنده سعی ندارد از دیدگاه شهید مطهری سخن بگوید بلکه می خواهد به روشی که شهید مطهری عملاً در باب تولید علم به کار بردند بپردازد.

وی پس از معرفی مفاهیم پایه ای در باب تولید علم و معرفت شناسی و نقد برخی انحراف ها در این باب، به تقسیم بندی تولیدکنندگان علم می پردازد و شهید مطهری را به عنوان تولید کننده ی غیر مؤسس معرفی می نماید.

 

سبیل مطهر

دانلود جزوه برای مطالعه

دانلود جزوه برای چاپ