به گزارش بسیجی سو بیسج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام ؛ این همایش هم اکنون در زیرگروه های اقتصاد اسلامی، حقوق اسلامی، مدیریت اسلامی، جامعه شناسی و علوم سیاسی اسلامی با حضور ۴۰۰ دانشجو از سراسر کشور و اساتید مطرح علوم انسانی در حال برگزاری است و تا فردا ادامه دارد.

IMG_1046

IMG_1057

IMG_1100

IMG_1202

IMG_1214

IMG_1243

IMG_1256

IMG_1289

IMG_1293

IMG_1300

IMG_1305

IMG_1306

IMG_1309

IMG_1311

IMG_1373

IMG_1374

IMG_1377

IMG_1387

IMG_1393

IMG_1409

IMG_1413

IMG_1416

IMG_1449

IMG_1460

IMG_1474

IMG_1532

IMG_1568