شهید محسن دین شعاری:

اساس تخریب، تخریب نفس است.

بسم الله الرحمن الرحیم

قرارگاه تخریب واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی

در ابتدای راه اندازی دفتر تربیت در واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی عده ای شبهه ایجاد کردند که علم را چه ربطی به تربیت و کار فرهنگی؟ آری،علم لا یصلحک ضلال؛ آری علمی که موجب صلاح آدمی نشود، جز گمراهی چیز دیگری نیست؛ علمی ارزشمند است که در انسان تأثیر بگذارد و اوج این تأثیر گذاری، خشیتی است که عالِم نسبت به خداوند پیدا می کند و این همان عینیت انما یخشی الله من عباده العلماء است؛ این خشیت، هم تمام وجود وی را متحول می سازد؛ هم حیات بخش اوست چرا که فرمود العالم حیّ و ان کان میتا و اما اگر این علم تأثیرش را در عالِم نگذارد، چنان مضر خواهد شد که ضررش نه تنها دامنگیر شخص عالِم می شود ـ  العلم بلاعمل وبال ـ و به هلاکتش می انجامد، بلکه عالَمی را نابود می کند چرا که فرمود زله العالِم تفسد العوالم.

و اندر نسبت تربیت و ایمان و علم و تمدن اسلامی همین بس که فرمود: الایمان و العلم اخوان توامان و رفیقان لایفترقان که این حکایت علم و ایمان در تمدن اسلامی است که با هم می آیند و با هم می روند.

بر این اساس واحد جهاد علمی بسیج دانشجویی اقدام به برنامه ریزی برای موضوع تربیت کرده و اتاق 512 را در این دانشگاه تحت عنوان قرارگاه تخریب، مختص این موضوع قرار داده. وجه تسمیه ی این قرارگاه طبق جمله معروف شهید محسن دین شعاری است که فرمود:”اساس تخریب، تخریب نفس است”. در این راستا دانشجویان هر شب دور هم جمع شده و طبق روایات وارده بعد از قرائت پنجاه آیه به ذکر مصیبت آن هم در حد چند دقیقه می پردازند.

لازم به ذکر است : این قرارگاه در ایام دهه اول محرم به دلیل برگزاری هیأت میثاق با شهیدان و به منظور بهره بری دانشجویان از این فیض اکبر، تعطیل می باشد و بعد از دهه اول محرم فعالیت خود را طبق برنامه ذیل از سر می گیرد :

قرارگاه تخریب

توجه: شنبه شب ها به دلیل جلسات واحد جهاد علمی و یک شنبه شب ها به دلیل هیأت برنامه ای نخواهیم داشت.

پیشنهادات خود را می توانید با شماره تماس 09157633144 مسئول دفتر تربیت واحد جهاد علمی بسیج (آقای ابوالفضل قدسی) در میان بگذارید.

دفتر تربیت واحد جهاد علمی بسیج