📣 اطلاعیه

♨️ اعلام اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی فلسفه تاریخ استاد شهید مطهری

🏆 جوایز مسابقه شامل: « 3 عدد انگشتر و جوایز نقدی »می باشد

نفرات اول تا سوم:

1️⃣ نفر اول: جناب آقای مهدی عفتی

2️⃣ نفر دوم: جناب آقای محمدصادق رضایی

3️⃣ نفر سوم: جناب آقای علی رضا قرائی

 

🎁🎁🎁 به 3 نفر برتر این مسابقه 3 عدد انگشتر

✉️✉️✉️ و به 5 نفر برتر بعدی، جوایز نقدی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

 

واحد بین‌الملل

__________________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)