📰 گزارش تصویری

🔖 برگزاری جلسه کافه دیرند با موضوع «سرمایه اجتماعی و رابطه مردم با حاکمیت»

 

🗣 با راهبری دکتر مجید بذرافکن

واحد جهادعلمی

_________________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)