به همت قرارگاه انتخابات برگزار خواهد شد:

🔸 برگزاری تریبون آزاد دانشجو مردمی با موضوع مشارکت در انتخابات

شنبه ۵ اسفند از ساعت ۱۵:۳۰

انتخابات

صدای بی‌صداها

__________________________________

🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)