چرا باید رای بدم؟
هرکسی رای بده یا نده به خودش مربوطه، منتها باید در نظر بگیره پشت چه جریانی قرار میگیره

🎙 صحبت یکی از کسبه در تریبون آزاد دانشجو مردمی با موضوع مشارکت در انتخابات

🇮🇷 بشنوید، این صدای مردم ماست؛ صدای مردم ایران

📆 سه شنبه اول اسفند ماه

انتخابات
صدای بی‌صدایان

__________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(علیه‌السلام)