گزارش تصویری

📝 جغرافیای سیاسی فلسطین
سیر شکل‌گیری و تطور اراضی فلسطین

🕔 ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲
مسجد دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام

دفتر مقاومت واحد سیاسی
_________________________________
🇮🇷 بسیج‌دانشجویی‌دانشگاه‌امام‌صادق(ع)