نشست نقد و بررسی فیلم دسته دختران تحت عنوان نشست تخصصی مولفه‌های بازنمایی زن در سینمای دفاع مقدس، با حضور سرکار خانم حسینی راوی کتاب دا، آقای منصوری تهیه کننده فیلم و سرکار خانم روح‌افزا کارشناس حوزه زنان، برگزار شد.درابتدای این نشست خانم حسینی با روایتی جذاب از زمان جنگ سی و سه روزه خرمشهر، بر گفتن واقعیات دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: عقیده در دفاع مقدس حرف اول را می‌زد و زنان با حضور در جبهه‌های جنگ در بیشتر اوقات در نقش پرستار و درمانگر حضور داشتند و حضور آنها در حوزه جنگ مستقیم خیلی کم بوده است.
منصوری با بیان اینکه حضور زنان در فیلم بر مبنای واقعیت و منابع موثقی روایت شده، ضد جنگ بودن فیلم دسته دختران را رد کرد و گفت: در صد دقیقه قابلیت ارائه ایدیولوژی در فیلم ممکن نیست.خانم روح‌افزا در ابتدای سخنان خود خاطرات تکان‌دهنده‌ای از جنایات گروهک‌ها در کردستان را روایت کرد و بازنمایی هنری و در عین حال مطابق با واقعیت از دفاع مقدس را دارای اهمیت برشمرد. وی در همین راستا به انتقاد از فیلم دسته دختران پرداخت و نوع بازنمایی زنان در دفاع مقدس در این فیلم را ناقص دانست.در پایان این نشست، منصوری به پای سوالات و انتقادات دانشجویان نشست. تبیین جایگاه ایدیولوژی در درام، فهم سینمای ضد جنگ و رویکردهای فمینیستی در فیلم از جمله محورهای اصلی این سوالات بود.