نشریه فتح ، نشریه گفتمان اسلامی

 

 

 

📃 شماره ۲۲۳ منتشر شد:

🔹 مسکن سیزدهم
🔸 موج چهارم یک همه‌گیری
🔹 جاده ناهموار تهران-ریاض
🔸️ انرژی با عینک دیپلماسی
🔹️ از سیر تا پیاز جنبش Me too

 

دریافت فتح 223