سومین گردهمایی بسیجیان حضرت روح الله در دانشگاه امام صادق علیه السلام به مناسبت هفته بسیج:
به رسم سنوات گذشته امسال نیز مجمع بسیجیان حضرت روح ا… با حضور ادوار و اعضا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.
همزمان با اولین سال تشکیل مرکز بسیج دانش آموختگان دانشگاه امام صادق علیه السلام ( مبدأ)، مسئولان بسیج دانش آموختگان از 14 استان به صورت حضوری و 8 استان به صورت مجازی در جلسه شرکت نموده و ناظر به مسائل و اولویت هایی که بایستی سال آتی در مرکز بسیج دانش آموختگان پیگیری شود به بحث و تبادل نظر پرداختند.