فتح 200

20 مرداد 1400

نشریه فتح، نشریه گفتمان انقلاب‌ اسلامی

در شماره ۲۰۰ بخوانید: 🔹

اعتراض برای حق اعتراض 🔸

زخم کهنه در خاورمیانه جدید 🔹

دوهفته شهروند، چهار سال دشمن 🔸

المپیک امید

دریافت فتح ۲۰۰