کمتر کسی است که نداند سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» زاییده چه کشوری است. روباه پیر! هنوز هم هر جا تفرقه باشد پای انگلیس در میان است.
اما فرزند نامشروع وی «رژیم کودک کش صهیونیستی» رویه پدران خود را با اندک چاشنی خون، به سیاست «تفرقه بینداز و قتل عام کن!» تبدیل کرده است. بین دو نفر دعوا راه بینداز که نفر سومی کتک بخورد! اما نفر سوم کیست؟ شیعیان کشمیر؛ یکی از انقلابی‌ترین گروه‌های شیعیان جهان!
کشمیر ایالتی در شرق آسیا، بین سه کشور هند، پاکستان و چین قرار دارد. در ابتدا جزو کشور بزرگ هندوستان بود و بعد از چندپارگی هندوستان، قسمتی از آن تحت نظارت هند، قسمتی تحت نظارت پاکستان و قسمتی تحت نظارت چین قرار گرفت.
با سیاست جغرافیایی انگلیس، بر سر ایالت چند تکه‌ی کشمیر، یک منازعه تاریخی بین پاکستان و هند ایجاد شد. هر کدام قسمتی را که تحت سلطه دیگری بود، کشمیر اشغالی می‌نامید و در راستای آزادی کشمیر اشغالی شروع به جنگ می نمود.
از نقطه‌ای پای رژیم صهیونیستی به ماجرا باز می‌شود. تعدادی از سلفی‌های پاکستانی شروع به جذب نیرو از کشمیری‌ها کردند و منجر به تشکیل گروهی نظامی به اسم «حزب المجاهدین» شدند. آرمان و هدف آن، آزادسازی کشمیر اشغالی و ایجاد ایالت یکپارچه کشمیر، تحت سلطه پاکستان است. اسناد و شنیده‌ها حاکی از آن است که این گروه نظامی زاییده و ساخته صهیونیست هاست. از آنطرف نفوذ و زد و بند صهیونیست‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی هند بر همگان واضح و مبرهن است؛ اما نکته اصلی اینجاست که سیستم اطلاعاتی و نظامی هندوستان فرقی بین این گروه نظامی سَلفی و شیعیان قائل نمی‌شود. به بهانه حمله سلفی‌ها به جمعی از هندو ها وارد روستاهای شیعیان می‌شوند و قتل عام می‌کنند. صهیونیست‌ها چه می‌کنند؟ از طرفی کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به «حزب المجاهدین» برای مبارزه با هند و از طرف دیگر کمک به هند برای مبارزه با حزب المجاهدین؛ در واقع آتش‌افروزی برای سوزاندن شیعیان!