امتحان درس اخلاق

اعمال یکسال پیش تا کنون خود را محاسبه نموده، روی یک برگه بنویسید و همراه خود ببرید و فقط با نوشتن عبارت محاسبه کردم نمرهٔ سوال را بگیرید؛ سوالی که ۱۲ نمره داشت و در آزمون اخلاق عملی کد نود و شش دانشگاه مطرح شد. این اقدام شایسته تقدیر، می تواند نشان دهنده علاقۀ مسئولین دانشگاه به بازگشت درس اخلاق به جایگاه اصلی خود، به عنوان محلی برای خودشناسی و دفع رذایل و کسب فضایل اخلاقی باشد.
کلاس درس اخلاق در دانشگاه امام صادق (ع) دارای سابقه ای طولانی با تدریس اساتید بزرگی چون آیت الله مهدوی کنی (ره)، آیت الله جاودان، آیت الله صدیقی و … می باشد؛ امروز در دانشگاه شاهد تلاش دانشجویان و مسئولین دانشگاه برای بازگشت جایگاه درس اخلاق به عنوان مدرَس خودسازی می باشیم. تصویری که مشاهده می کنید قسمتی از امتحان اخلاق دانشجویان کد نود شش می باشد.

امتحان درس اخلاق