?سلسه جلسات باموضوع : فرصت ها و تهدید های داخلی و خارجی در شرایط تحریم نفت

?محور ها:
چالش فروش نفت / معضلات پالایش نفت /راهکار های عبور از تحریم / نقد عملکرد وزارت نفت

? نشست اول با حضور دکتر درخشان

?مکان: سالن شهید مطهری
زمان : شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹
?️@jtabasij