بسم الله الرحمن الرحیم*

به گزارش بسیجی سو ،بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، نشستی سه­ روزه با موضوع
نظام­سازی انقلاب اسلامی و حقوق عمومی، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، آیت
الله کعبی، حجت الاسلام پیروزمند، حجت الاسلام تاج آبادی و حجت الاسلام دکتر
جوان آراسته، در شهر مقدس قم برگزار نمود.

این نشست، با حضور دانشجویان دوره­های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
دانشگاه­های امام صادقعلیه اسلام، تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی، از روز
چهارشنبه، 25 اردیبهشت، تا جمعه، 27 اردیبهشت­ماه سال جاری برگزار گردید.

نشست نظام سازی انقلاب اسلامی و حقوق عمومی در حالی برگزار شد که به دنبال
ترسیم چشم انداز متعالی از حکومت اسلامی و در راستای بیانات مقام معظم رهبری
در باره ی نظام سازی بود.

سرفصل ها و محورهای سلسله­جلسات نشست مذکور،که در معرض هم­اندیشی اساتید و
دانشجویان قرار گرفت به شرح ذیل می باشد:

نشست اول: مفهوم شناسی نظام سازی انقلاب اسلامی، با حضور حجت الاسلام پیروزمند

محورهای مورد بحث:

1. مفهوم نظام ونظام سازی و سلسله مراتب تشکیل و ایجاد یک نظام مناسب

2. بررسی ارکان، آثار و خاستگاه نظام سازی، متناسب با نظام اسلامی

نشست دوم: هم اندیشی دانشجویان در رابطه با چگونگی نظام سازی انقلاب اسلامی

محورهای مورد بحث:

1. لوازم و مقدمات نظام سازی انقلاب اسلامی و اولویت بندی آن ها

2. ساز و کارهای فقهی در حقوق عمومی برای نظام سازی

نشست سوم: نظام سازی و نسبت آن با حقوق عمومی، با حضور آیت الله کعبی

محورهای مورد بحث:

1. معرفی منابع پایه ای برای گام برداشتن در جهت نظام سازی

2. تبیین مفهوم نظام در اسلام

3. بررسی ساختارهای پیش روی نظام اسلامی و تبیین ساختار برتر

4. بررسی اهداف، وظایف و مأموریت های نظام اسلامی در قانون اساسی و سیره
رسول گرامی اسلامصلی الله علیه و آله و سلم

5. بررسی وظایف ولی فقیه در عصر غیبت: ایدئولوژیک، نظارتی و اجرایی

نشست چهارم: هم اندیشی با موضوع نسبت نظام سازی با حقوق عمومی

محورهای مورد بحث:

1. بررسی وظایف ولی فقیه در عصر غیبت

2. رابطه ولی فقیه و قانون اساسی

نشست پنجم: ماهیت نهادهای حکومتی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، با حضور حجت
الاسلام تاج آبادی

محورهای مورد بحث:

1. بررسی لزوم پیروی از قانون الهی و اجرای آن در جوامع انسانی

2. بررسی نظریه های رایج در مورد ولی فقیه و نقش وی در حکومت اسلامی

3. تبیین رابطه قوای حکومتی با ولی فقیه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه

نشست ششم: تبیین و نقد مدل حکمرانی پارلمانی و ریاستی، در نظام مبتنی بر ولایت
فقیه، با حضور حجت الاسلام دکتر جوان آراسته

محورهای مورد بحث:

1. تبیین مفهوم حاکمیت و حکومت و رابطه بین آن دو

2. بررسی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و تفاوت آن با سایر نظام های
معاصر

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام در تلاش است ابعاد مختلف
نظام سازی را مورد کنکاش و نقد قرار داده و این نشست ها ادامه خواهند داشت.