صفحه ویژه نمایشگاه کتاب با معرفی چند سیر مطالعاتی و پیشنهادهایی از اساتید جبهه فرهنگی انقلاب شروع به کار کرد.

برای ورود به ویژه نامه بر روی تصویر زیر کلیک کنید

ketabkhani