شماره 70 و 71  ماه‌نامه گفتمان انقلاب اسلامی، «حیات» به همت قرارگاه نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد. ماه‌نامه فرهنگی سیاسی حیات در سه سرویس سرای اهل قلم، سیاسی و فرهنگی  به موضوعاتی چون تحولات بین المللی، بوسنی و هرزگوین،  تحولات مصر و سبک زنگی می پردازد.

حیات در پرونده تحولات و تحرکات بوسنی و هرزگویین به بررسی دیپلماسی شهادت و راهبرد شهادت در بر هم زدن معادلات جهانی پرداخته است.

در این شماره حیات آثار و گفتارهایی از رهبر معظم انقلاب، آیت الله شهید دکتر بهشتی، شهید سید مرتضی آوینی، حجج اسلام حسین سوزنچی، محمدرضا زائری، آقایان دکتر محمد مهدی اعتصامی، غلامرضا گودرزی، ابوذر گوهری مقدم، سید مجتبی امامی و … به چاپ رسیده است.

منزل دوازدهم و سیزدهم ویژه نامه داخلی حیات خلوت و کتابچه عرشه خدا ضمیمه های این شماره نشریه حیات هستند.

اشتراک و تهیه محصولات

متقاضیان برای اشتراک یک دوره ۹ شماره‌ای این مجله، مبلغ 17هزار تومان را به کارت شماره ۶۱۰۴۳۳۷۰۵۸۰۹۲۵۱۹ ، حساب شماره ۳۸۳۶۶۷۲۹۶۲، شماره شبا (واریز اینترنتی)IR80 0120 0100 0000 3836 6729 62 به نام آقای حسن جعفری بانک ملت واریز کرده و مشخصات خود به هم‌راه شناسه پرداختی و کدپستی به ایمیل hayatmag.isu@gmail.com ارسال کنند. هم‌چنین علاقمندان برای پذیرش نمایندگی توزیع مجله و تهیه کتاب‌های ضمیمه حیات (با تخفیف ویژه برای تشکل‌ها و هیآت و…) می‌توانند به وبلاگ نشریه به نشانی hayatmag.ir مراجعه کنند.