1- آفتاب ولایت، آیه الله مصباح یزدی، نشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.
2- امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف موعود موجود، آیه الله جوادی آملی، نشر اسراء.
3- تا ظهور، پژوهشی جامع پیرامون آموزه ومباحث مهدویت،دو جلد، آیت الله نجم الدین طبسی(دروس خارج مهدویت در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم)، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، چاپ اول ۱۳۸۸
4- نشانه هایی از دولت موعود، آیت الله نجم الدین طبسی(بازنویسی روانی از دروس خارج مهدویت در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم)، چاپ سوم، ۱۳۸۶، نشر بوستان کتاب قم.
5- عصر ظهور، آیت الله علی کورانی، ترجمه عباس جلالی، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۹
6- در انتظار ققنوس، کاوشی در قلمرو موعودشناسی و مهدی باوری عجل الله تعالی فرجه الشریف، سید ثامر هاشم العمیدی، ترجمه و تحقیق مهدی علیزاده، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، بهار۱۳۸۷
7- نگین آفرینش، درسنامه مهدویت، مرکز مهدویت حوزه علمیه قم.
8- ظهور حضرت مهدی از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، سید اسدالله هاشمی شهیدی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ چهارم، بهار۱۳۸۷
9- آفتاب مهر، ویراست جدید، دفتر اول، یکصد و ده پرسش وپاسخ مهدوی، به همت جمعی از محققین مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، زمستان۱۳۸۸، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ، چاپ اول ۱۳۸۸
10- دکترین مهدویت، سید رضی موسوی گیلانی، چاپ سوم، ۱۳۸۷، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف.
11- انتظار پویا، آیت الله آصفی، ترجمه تقی متقی، چاپ دوم، ۱۳۸۴، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف.
12- حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فروغ تابان ولایت، محمد محمدی اشتهاردی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶
13- خورشید غایب(مختصر نجم الثاقب پیرامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف)، تلخیص آیت الله رضا استادی، ، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶
14- همراه با مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، بررسی تطبیقی مهدویت در اندیشه شیعه و سنی، مهدی فتلاوی، ترجمه دکتر بیژن کرمی، چاپ دوم، ۱۳۸۶
15- گفتمان مهدویت، آیت الله صافی گلپایگانی، چاپ چهارم، ۱۳۸۵، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.
16- علی علیه السلام و پایان تاریخ(حضرت مهدی از دیدگاه امام علی علیهم السلام)، سید مجید فلسفیان، چاپ سوم، ۱۳۸۴، انتشارات مسجد مقدس جمکران.
17- نشانه های ظهور او، شیخ محمد خادمی شیرازی، چاپ پانزدهم،۱۳۸۸، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.
18- آئین انتظار، خلاصه مکیال المکارم، تلخیص واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.
19- عصر شکوهمند رجعت، محمد رضا اکبری، چاپ اول، ۱۳۸۷، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم.
20- بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، دکتر مهدی اکبرنژاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و موسسه فرهنگی انتظار نور، نشر بوستان کتاب قم، چاپ سوم ۱۳۸۸
21- مجله تخصصی انتظار موعود، فصلنامه علمی-تخصصی ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مرکز تخصصی مهدویت

22- مجله تخصصی موعود مشرق، موسسه اینده روشن. قم.