نبش قبر "حجر بن عدی" در سوریهبنا بر اقدامات ضد اسلامی وهابیت مزدور مبنی بر هتک حرمت حرم «حجر بن عدی» صحابی خاص پیغمبر اسلام و «جعفر طیار»، دانشجویان بسیجی به نشانه اعتراض قصد تجمع در مقابل ساختمان سازمان ملل را دارند.

بنا بر این از تمامی امت حزب الله دعوت به عمل می آید تا در تاریخ 92/2/12 راس ساعت 12/30 در مقابل ساختمان سازمان ملل حضور پیدا کنند