به گزارش بسیجی سو، واحد جهاد و پایداری بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در راستای ایجاد آمادگی و ایجاد روحیه پایداری و جهادی، اقدام به برگزاری اردوی کوهپیمایی شبانه نظامی نمود. این اردوی به صورت پیاده روی شبانه در کوه های منتهی به امامزاده داوود علیه السلام برگزار شد و در آن آموزش های اولیه نظامی مثل حرکت در شب، کمین و ضد کمین داده شد. دانشجوبان در این اردوی نیم روزه علاوه بر آموزش های نظامی با آرمان های شهدا و امام شهدا تجدید پیمان و میثاق کردند.

شایان ذکر است که این برنامه در 12/2/92 برگزار شد.