به گزارش بسیجی سو در ادامه سلسله نشست های انتخاباتی، روز سه شنبه 17 اردیبهشت ماه  دکتر حداد عادل نامزد احتمالی ریاست جمهوری و عضو ائتلاف پیشرفت در جمع دانشجویان  دانشگاه امام صادق علیه السلام حضور می یابد.

سلسله نشست های حماسه انتخابات به همت واحد سیاسی بسیج دانشجویی برگزار می گردد و تاکنون آقایان، ابوترابی، پورمحمدی و سعیدی کیا در این نشست ها به بیان دیدگاه های خود پرداخته اند.