بسم الله الرحمن الرحیم

برادران ما در وزارت کشور و سایر برادران مسؤول امور انتخاب لازم دانستند ما چند نوبت پیرامون مسائل مربوط به انتخابات با شما برادران و خواهران عزیز صحبت کنیم.

من در آغاز طرح مسألۀ انتخابات احساس کردم شاید لزومى نداشته باشد پیرامون مسائل کشور و انتخابات با شما عزیزان صحبت کنم، زیرا اغلب در تریبون نماز جمعه و همچنین در دیدارها و گفتارها و مصاحبه ها و دیگر مواردى که با مردم و مسؤولین صحبتى دارم، نقطه نظرهاى خودم را در زمینه هاى مختلف مى گویم و تکرار مى کنم که شاید بشود گفت یک مقدارى بیش از آنچه لازم هست براى تبیین نقطه نظرها حرف مى زنیم و مردم عزیزمان در روزنامه و رادیو و تلویزیون حرف هاى ما را مى شنوند. لذا براى آن دسته از کاندیداها که فرصت صحبت با مردم را نداشتند، بیشتر لازم است براى مردم حرف بزنند تا ما، لکن براساس مقررات وزارت کشور چون لازم بود همۀ کاندیداها برابر و مساوى با مردم حرف بزنند و مطالبى را بیان کنند، من هم قبول کردم و با اغتنام از فرصت یک گفتگوى مستقیم با شما عزیزان دارم. حرف براى گفتن زیاد است، لکن شاید همۀ حرف هایى که در چنین مواقعى معمولا نامزدهاى انتخاباتى بیان مى کنند، لازم نباشد به وسیلۀ من گفته شود لهذا اگر قرار باشد ظاهرا دو نوبت رادیویى و دو نوبت تلویزیونى صحبت داشته باشیم، مهمترین موضوعات را در ذهن خودم منظم مى کنم و به تدریج در این چهار نوبت با شما در میان مى گذارم.

سؤال: جناب آقاى خامنه اى! اکنون که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهورى قرار داریم، لطفا نقطه نظرهاى خودتان را پیرامون این مسأله بیان فرمایید.

ج: بسم الله الرحمن الرحیم. چون طبق مقررات، کاندیداهاى ریاست جمهورى باید چند دقیقه اى با مردم صحبت کنند، من هم به موجب همین مقررات فرصت را مغتنم شمرده، عرایضى را به ملت عزیزمان عرض مى کنم.

البته ما که در نماز جمعه و در دیدار با مسؤولین زیاد مزاحم مى شویم و در تلویزیون و رادیو هم پخش مى شود تا نقطه نظرهایمان براى شما روشن باشد و احتیاجى نداشته باشیم مجددا به مناسبت نامزدى ریاست جمهورى حرف بزنیم، لکن از باب رعایت مقررات همان طور که گفتم مطالبى را خواهم گفت.

اولا با استفاده از این فرصت، خدمت امام عزیز و رهبر بزرگوار و عظیم الشأنمان که از جان هم براى ما عزیزتر هست سلام عرض مى کنم و از رهبرى هاى پیامبر گونه و قاطع و راهگشا و اعجازگونه اى که براى ملت داشتند و من در این چهار سال به عنوان مسؤول، همیشه از آنها بهره مند بودم، تشکر مى کنم و به یکایک برادران و خواهران هم میهنمان در سراسر کشور، حتى کودکان در شهرها و روستاها و در هر نقطه اى از کشور که هستند سلام عرض مى کنم و از محبت و لطف و حمایتشان نسبت به این جانب در دوران مسؤولیت چهار ساله اى که داشتم، متشکرم و بدون شک اگر کمک و راهنمایى هاى راهگشاى عمومى ملت در مواقع حساس نبود، ما نمى توانستیم این راهى را که رفتیم طى کنیم و این کارى را که انجام شده انجام بدهیم.

من در این فرصت مجددا به همۀ شما عزیزان عرض سلام و ارادت مى کنم و از محبت هاى بى دریغتان متشکرم. مخصوصا از آن عزیزانى که در جبهه هاى جنگ و در خطوط مقدم خطر و جانبازى و ایثار مشغول خدمت بوده و هستند، که در حقیقت کلید حل بیشتر مشکلات ما همان ها بودند.

اما پیرامون مسائل مربوط به ریاست جمهور گذشته و آینده و حال کشور بحث هاى زیادى هست که من به اهم آنها اشاره خواهم کرد، البته در همین دو سه نوبت که مى باید در تلویزیون و رادیو صحبت کنیم، امروز به دو نکته اکتفا مى کنم:

یکى در اهمیت مسألۀ انتخابات ریاست جمهورى و لزوم شرکت مردم در انتخابات. گرچه آنچه را حضرت امام در این رابطه به عنوان بیان وظیفه و وجه این وظیفه بیان فرمودند تمام مطلب بود و بیش از آن، دیگر واقعا بحث نیست که من بخواهم این جا بیان کنم، همچنین عزیزانمان در نماز جمعه مطالبى را بیان کردند، خود من هم در آخرین نماز جمعه مطالبى را گفتم. و لذا من در این جا به دو مطلب کوتاه پیرامون اهمیت مسألۀ انتخابات اکتفا مى کنم:

مطلب اول این که ما مى گوییم نظام مان مردمى است و مردم در سرنوشت کشور و ادارۀ کشور شریکند، یعنى چه؟

به نظر من مهمترین مظهر شرکت مردم در ادارۀ کشور، شرکت در انتخابات ریاست جمهورى است، یا لااقل یکى از مهمترین آنها است. مردم در انتخابات ریاست جمهورى چه مى کنند؟ یک فردى را انتخاب مى کنند که رئیس قوۀ مجریه است، یعنى رئیس دستگاه عظیم ادارى کشور همین شخصى است که نخست وزیر را تعیین مى کند. پس این شخص است که وزرا را معین مى کند و نخست وزیر و وزرا هستند که مملکت را با نصب مدیران اداره مى کنند و اجراییات کشور را عملا عهده دار مى شوند و به دوش مى کشند.

شما مردم در انتخاب نخست وزیر و وزرا نقش مستقیم ندارید، لکن نمایندگان شما در مجلس چرا، آنها نقش و تأثیر دارند. پس آن جایى که مردم به طور مستقیم در تعیین زمامدار کشور شرکت مى کنند، انتخابات ریاست جمهورى است. وقتى مردم رئیس جمهور انتخاب مى کنند، این احساس را دارند که به دنیا بگویند این ما هستیم که داریم مدیران کشور را انتخاب مى کنیم. و نظام جمهورى اسلامى هم مى تواند افتخار کند که این مردم هستند که زمامداران کشورشان را انتخاب مى کنند. امام هم که حکم ریاست جمهورى را تنفیذ مى کند، در حقیقت رأى مردم را تنفیذ مى کنند و مى بینید که این کلید راهگشا و مدخل اصلى براى ادارۀ کشور و تعیین زمامداران و مدیران کشور است.

مطلب دیگر در باب اهمیت انتخابات این است که وقتى مردم در انتخابات شرکت مى کنند و آرا زیادى به منتخب خودشان و رئیس جمهور مى دهند، آن رئیس جمهور این توان و قدرت را در خودش مى یابد که دست به اصلاحات بزند و توصیه هاى لازم را که مفید مى داند به دولت گوشزد کند و دنبال آن را بگیرد و خطوط اصلى سیاست اقتصادى، سیاست خارجى، سیاست فرهنگى و سیاست هاى گوناگون کشور را ترسیم کند و از دولت و مسؤولین اجرایى بخواهد تا آنها را انجام بدهند و رئیس جمهورى که با آراى بالاى مردم انتخاب مى شود، مى تواند به مجلس شوراى اسلامى برود و نظرش را بگوید و با اتکا به آراى مردم و قاطعانه در مسائل مهم و حساس عمل کند. گرچه یک رئیس جمهور منتخب با آراى کم هم به هر حال رئیس جمهور است لکن نمى تواند به مردم متکى باشد و نمى تواند از زبان مردم حرف بزند و بگوید مردم چنین خواستند. اما آن رئیس جمهورى که با آراى بالاى مردم انتخاب مى شود یک رئیس جمهور توانا و مقتدر و یک رئیس جمهور تصمیم گیرنده است.

این بود آن دو مطلبى که دربارۀ اهمیت انتخابات ریاست جمهورى خواستم به شما عرض بکنم و همان طور که امام فرمودند شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعى و یک وظیفۀ سیاسى و اخلاقى است. مى خواهم تأکید کنم که همۀ مردم این وظیفه شرعى و وظیفۀ سیاسى و اخلاقى را انجام بدهند و هرکس را که مى خواهند به او رأى بدهند. زیرا وقتى آراى مردم بالا بود، رئیس جمهورى که انتخاب مى شود در اداره کشور، در انجام اصلاحات و پیشرفت کارها و برداشتند قدم هاى بلند یقینا مؤثر خواهد بود.

منبع: کتاب مصاحبه ها ( مجموعه مصاحبه هاى حضرت آیه الله سید على خامنه اى در دوران ریاست جمهورى 1363 – 1364) ص 341 الی 344