1- اختلاف فهم از انقلاب اسلامی ، مسئله ای که شکاف بین صورت و صیرت انقلاب را تشدید کرده است، آسیبی نشأت گرفته از فهم ناقص مسئولان حکومتی است. بگذارید صریح تر صحبت کنیم، ما امروز با نسلی مواجه هستیم که تند تر از جوانان امروز ، و حتی سطحی تر از آنها، شعارهایی داده بودند که در عمل به آنها با ضعف تئوریک، روشی و حتی اعتقادی مواجه شدند. همان سردمنداران شعارهای کوبنده علیه شرق و غرب وقتی در مقابل هیمنه پوشالی استکبار قرار گرفتند، سر خم کردند، راهبرد های غیرانقلابی دادند و به تدریج از خط تعریف شده ی انقلاب توسط رهبران فقیه آن فاصله گرفتند. رویکرد توجیه گرایانه ای این آقایان باعث ترسیم شکلی جدید از انقلاب اسلامی شد. با نام انقلاب اسلامی با دشمن قهقهه سر دادند و با دلواپسی جوانان و اصحاب انقلاب با اخم برخورد کردند. به دشمنان قسم خورده ی انقلاب روی خوش نشان دادند و «برنامه جامع مشترک اقدام» نوشتند و جوانان انقلابی که فهم صحیح تری از انقلاب و صیرت آن داشتند را بی شناسنامه و … خواندند.
2-  لجاجت این انقلابی های قدیمی و اعتدال گرایان امروز به جایی رسید که همه ی هم و غم خود را صرف توجیه تئوریک نگاه جعلی به انقلاب اسلامی کردند. نگاهی که خلاصه ی نظری و عملی آن در برجام ظهور پیدا کرده بود. بالاترین مقام این جریان، ریاست محترم جمهوری، اعتبار کشور را به پای این تئوری ساده لوحانه قمار کرد و شکست این راهبرد را نپذیرفت. در حالی که بیکاری روز به روز بیشتر و بیشتر می شود، وضعیت تولید اسفناک تر شده است، فشار بر رسانه های منتقد افزایش یافته است، تولید داخلی در میان بازار کالای وارداتی و قاچاق تلف می شود، کشورهای کوچک و وحشی عزت ایران را زیر سوال می برند، غارتگران بیت المال به خزانه ی حکومت اسلامی چنگ می اندازند، هنوز این جریان با غرور از افزایش صادرات نفت خوام و بازگشت کشور به سیاست های پوسیده اقتصادی دهه های قبل خبر می دهد. هنوز تریبون های رسمی مسئولین محفلی برای سرپوش گذاشتن بر کم کاری ها و اشتباتهات دولت است. هنوز مردم فقط به درد شعار شنیدن می خورند. مردم هنوز هم رعیت اند!
3-  صحیفه را که مرور کنی، کج فهمی آقایان از امام و انقلاب خیلی خوب خودش را نشان می دهد. رعیت این آقایان در صحیفه ولی نعمت انقلابند. آمریکا دشمن است و برجام حرف مفت و راه حل برون رفت از مشکلات در برداشتن تازیانه ی رکود و بیکاری از تن نحیف همین جوانان پر انگیزه است. باید به آفتاب صحیفه برگردیم تا شاید آفتاب برجام دست از خشکاندن ریشه های امید و هویت ما بردارد.