به گزارش روابط عمومی، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام در نامه‌ای به شهردار تهران بزرگ، از اقدام این مجموعه در نشان دادن چهره واقعی امریکا به عنوان مدعی اصلی حقوق بشر در جهان تقدیر کرد. متن نامه به شرح زیر است:

 

جناب آقای دکتر قالیباف، شهردار محترم تهران بزرگ

یک سالی است که از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر نام‌گذاری هفته «حقوق بشر امریکایی» از هفتم تا دوازدهم تیرماه می‌گذرد. هرچند امروز شاهد هستیم که این نام گذاری با بی توجهی مسئولان ذیرربط مواجه شده است، اما اقداماتی همچون نصب تابلوها برای نمایش دادن چهره مخدوش امریکا در عرصه حقوق بشر از سوی شهرداری تهران قابل تقدیر است.

در روزگاری که به نظر می‌رسد عده‌ای در داخل نگران مخدوش شدن چهره بزک شده آمریکای جنایتکار هستند؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیه السلام چنین اقداماتی را در جهت نشان دادن چهره واقعی آمریکا به عنوان مدعی اصلی حقوق بشر در جهان قابل تحسین می‌داند.

هرچند جای تعجب است که چرا عده‌ای در داخل از نصب تابلوها با مفاهیم ضداستکباری به خشم آمده‌انداما امید داریم چنین برخوردهایی، شما و همکارانتان را در انجام اقدامات فرهنگی ضد استکباری و در راستای اهداف بلند انقلاب اسلامی در ادامه مصمم‌تر گرداند.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادقعلیه السلام