به گزارش روابط عمومی؛ بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام طی نامه ای به اعضای شورای فرهنگ عمومی، نسبت به کوتاهی نامگذاری هفته حقوق بشر آمریکایی پس از گذشت یک سال از سخنان رهبری انتقاد کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی
سلام علیکم
با گذشت یک سال از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر نام گذاری هفتم تا دوازدهم تیر ماه به عنوان «هفته حقوق بشر آمریکایی»، جای تعجب است که چرا شورای محترم فرهنگ عمومی نسبت به تصویب این نام گذاری تا امروز کوتاهی نموده است.
مگر نه این است که این یک هفته یادآور رنج و مرارت های مردم انقلابی ایران اسلامی و زخم های فراموش نشدنی امریکا و اذنابش بر پیکره ی انقلاب است؟ مگر میتوان نگاه معصومانه 66 کودک شهید در جنایت ناو وینسنس آمریکایی را فراموش کرد؟ آیا داغ شهادت بهشتی و 72 نفر از بهترین انصار انقلاب امریست که از حافظه تاریخی ملت ایران پاک میگردد؟! واقعه تلخ ترور مقام معظم رهبری توسط تفاله های آمریکای جنایتکار نیز خود جنایتی است که تاکنون درد و تلخی آن همراه ملت ایران است.
در روزگاری که عده ای خودفروخته در حال تلاش برای بزک کردن چهره ی جنایتکار اصیل و شیطان بزرگ هستند، امید است اعضای محترم و انقلابی شورای فرهنگ عمومی با عموم مردم ایران اسلامی همراهی کرده و ضمن تصویب فوری این هفته به عنوان «هفته حقوق بشر آمریکایی»، همراستا با مقام معظم رهبری، گامی در مسیر افشای چهره ی تروریستی آمریکای خون آشام برداشته و این خود مقدمه ای برای دستگاه های فرهنگی کشور گردد تا بیش از پیش جنایات آمریکای جهانخوار را به اطلاع مردم ایران برسانند.
امید است که با توجه به حضور افراد انقلابی حاضر در این شورای محترم این تصمیم هرچه سریعتر و پیش از پایان یافتن این هفته انجام پذیرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام