جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران روز سه شنبه 21 فروردین ماه در مقابل سفارت مصر در تهران تجمع و نسبت به اقدام سلفی ها و وهابیون مصری در سلب امنیت شهروندان مصری و آشوب در شهرهای این کشور اعتراض کردند.

در پایان این تجمع دانشجویان با اهدای دسته گل حمایت خود را از دولت مردمی مصر اعلام کردند.