شماره ۷9 نشریه فتح، ویژه نامه بازار منتشر شد. این شماره فتح جهت توزیع در بازار و ارتباط با بازاریان و مغازه‌داران چاپ شده است. شما نیز می‌توانید به همراه نشریه فتح با بازاریان و مغازه داران درباره مسائل این روزهای اقتصاد ایران هم کلام شوید.

در این شماره می خوانیم: زمستان بازار در انتظار آفتاب برجام، مرشد بازار، یاد بازارهای قدیم بخیر، داده نمای نقش بازاریان در تاریخ ایران، عکس نوشت، کاریکاتور و…

برای دریافت فرمت‌های مختلف نشریه فتح جهت ارسال در نماز جمعه، هیأت‌ها و مراکز فرهنگی خود می‌توانید با صفحه تلگرام فتح به شماره ۰۹۱۰۴۹۷۰۶۲۵ در ارتباط باشید.

دریافت فتح 79 – ویژه نامه بازار

فتح بازا