بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام با اهدای کتاب «با موش‌ها» به علی جنتی، اعتراض خود را نسبت به چاپ این کتاب و کتاب‌های مشابه در زمان تصدی او بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. متن نامه ارسالی به همراه کتاب به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

سلام علیکم؛

کتابی که به پیوست ارسال شده است در زمان تصدی شما بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. بدینوسیله از شما درخواست می شود در صورت امکان این کتاب را که در سالیان اخیر بارها شاهد نمونه های مشابه آن بوده‌ایم به همراه خانواده محترم مطالعه نمایید. لازم به ذکر است با وجود جمع شدن این کتاب در زمان نمایشگاه کتاب، هم اکنون می توان آن‌ را به سادگی در بازار یافت.

IMG_20160126_115127