شماره شصت و ششم فتح، ویژه نامه گفتمان انقلاب اسلامی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شد.

در این شماره می‌خوانیم: مرگ اصلاخات پایان اصولگرایی، مردان خدا نمی‌میرند، جوجه را باید اول پاییز شمرد، دفاع همچنان ادامه دارد، معرفی کتاب روش تحلیل سیاسی و …

برای دریافت فرمت های مختلف نشریه فتح جهت ارسال در نماز جمعه، هیأت‌ها و مراکز فرهنگی خود می‌توانید با صفحه تلگرام فتح به شماره ۰۹۱۰۴۹۷۰۶۲۵ در ارتباط باشید.

دریافت یژه نامه فتح- شماره 66

fath66