در ابتدای سخن و به عنوان مقدمه، قبل از تبیین این موضوع باید به این مسئله اشاره کرد که حضور حماسی چه تفاوتی با حضوری عادی و غیرحماسی دارد. برای این کار باید حماسه و ویژگی های آن را مرور کنیم:

1- تقابل با دشمن حضور حماسی در عرصه ای که فرد یا جامعه ای خود را در برابر دشمنانی که قصد از بین بردن او را داشته باشند مطرح میشود. نظام انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی، ماهیتاً در برابر نظام استکباری و نظام سلطه جهانی قرار گرفت و نبردی تام را در عرصه های گوناگون با این جبهه شکل داد، این عرصه ها اعم از عرصه سیاست، عرصه اقتصاد و عرصه فرهنگ و… بوده است.

2- همراهی منطق و احساسات حضور حماسی حضوری است که توأمان همراه با منطق و احساسات است، یعنی گره زدن این دو با یکدیگر. اگر حضوری دارای ابعاد عقلانی به تنهایی و یا فقط دارای جنبه احساسی باشد، این نقش آفرینی حماسی نخواهد بود.

3- بستر زمانی شکل گیری حماسه سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از نقاط تمایز را می توان در حساسیت تاریخی دوران شکل گیری حماسه عنوان کرد. معمولاً حماسه ها در دورانی شکل میگیرند که توقع این حرکت و حادثه نباشد و فرد یا افراد حماسه آفرین در جایی که کسی پیش بینی این حضور را ندارد، حاضر میشوند و به ایفای نقش میپردازند. به عنوان مثال قیام حضرت سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش در دورانی شکل گرفت که  سراسر سرزمین های اسلامی را ظلم و جور فراگرفته بود و فشارها و تهدیدها به حدی بود که هیچکس جرئت مخالفت و اعتراض نداشت، بر این اساس قیام حضرت را «قیامی حماسی» میخوانیم. در حال حاضر نیز جامعه ما که خود را پیرو راه انبیاء و ائمه معصومین (ع) میداند با علمداری جبهه حق در برابر نظام مستکبر و ظالمی که در عرصه بین الملل قصد تسلط بر همه انسان ها و استفاده از آنان در راستای امیال و خواسته های خود دارند، ایستاده است. این ملت اسلامی ایران است که با ایستادگی و مقاومت خود در این عرصه نیز بار دیگر حماسه ای را رقم خواهد زد که در طول تاریخ باقی خواهد ماند. حساسیت این ایام و دوران که مقام معظم رهبری از آن با نام «پیچ تاریخی» یاد کردند به دلایل زیر میتواند باشد: الف) تغییر هندسه دنیا: در دوره کنونی هندسه قدرت در جهان در آستانه تحول است. زمان حاضر همانند دوران پس از جنگ جهانی دوم در حال شکل دادن به قطب های قدرت در سطح بین الملل است. قدرت جبهه های استکباری و نظام سلطه رو به ضعف است و این جبهه با موج مخالفت مردم در کشورهای جهان روبرو است و کشورهای اسلامی میتوانند با ایجاد اتحاد و برادری در این عرصه نقش آفرینی کنند. ب) بیداری اسلامی: انقلاب های منطقه با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران در برابر نظام های ظالم و جائر ایستاده اند و آزادی و آزادگی خود را از یوغ استبداد و استعمار خواستار شدند. شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران نقش الگو را برای این انقلاب ها داشته است، اگر نظام مستکبر و جنایتکار امریکا بتواند با اعمال فشارها و تحریم ها که در محور بعدی به آن اشاره خواهد شد، مسئولین و ملت ایران را متقاعد کند که : برای ادامه حیات جامعه چاره ای جز مذاکره و برقراری رابطه با ما ندارید، این الگو(انقلاب اسلامی ایران) را در سطح جهان شکست خورده معرفی خواهد کرد حتی اگر مسئولین کشور فقط قصد مذاکره بدون برقراری رابطه سیاسی نیز داشته باشند، نظام سلطه با استفاده از قدرت و امکانات رسانه ای قوی خود این موضوع را به نحو دیگری جلوه خواهند داد. پس الگوقرارگرفتن ما برای کشورهای منطقه و حتی جهان، یکی از حساسیت های شرایط موجود در کشور است. ج) اعمال تحریم های اقتصادی: تحریم های اقتصادی از جمله ابزارهایی بوده است که کشورهای اروپایی و امریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی علیه ملت ما از آن بهره برده اند و مربوط به یک سال و دو سال اخیر نیست اما آنچه باعث تمایز آن با سایر مراحل تحریم شده، شدت آن بوده است. مسئولین امریکایی به زعم خود این تحریم ها را «تحریم های فلج کننده» نامیده اند در صورتی که آن ها این تحریم ها را از دو سال پیش شروع کرده و هنوز نتیجه ای از آن را نیز دریافت نکرده اند تا حدی که این کار باعث ایجاد بحران های مختلف در کشورهای اروپایی و نظام اقتصادی خود امریکا شده است.  فشارها و تحریم هایی که نظام سلطه در این مقطع به میهن اسلامی ما وارد آورده است از لحاظ شدت در طول پیروزی انقلاب بی سابقه بوده است ولی آگاهی و هوشیاری مردم باعث خنثی شدن و کم اثر شدن این تحریم ها شده است. مقاومت و ایستادگی مردم در این مقطع هم باعث شکل گیری حرکتی حماسی در عرصه اقتصاد خواهد شد. ه) دهمین انتخابات ریاست جمهوری:  انتخابات این دوره ریاست جمهوری کشور ما نیز از جمله موارد حساسیت این مقطع از تاریخ برای ما شده است. سعی و کوشش دشمن در این باره به دو مورد معطوف شده است: 1- سعی در ناامید کردن مردم از آینده کشور برای حضور کمرنگ و ضعیف در عرصه انتخابات: با این استراتژی دشمنان کشور قصد دارند پشتوانه مردمی انقلاب را ضعیف و آن را غیرمشروع نشان دهند تا پس از آن دست به براندازی نظام از طرق گوناگون نمایند. ب) تشویق به رأی دادن به افرادی که روحیه سازش دارند: بر این اساس دشمنان اگر در استراتژی اول موفق نباشند(که به فضل الهی نخواهند بود) سعی خواهند کرد تا با حمایت های رسانه ای، اقتصادی و… فردی سکان اداره اجرای کشور را برعهده بگیرد که ایستادگی و مقاومت کمتری در برابر نظام سلطه داشته باشد تا از این طریق راههای نفوذ خود در کشور را بیشتر کند و پس از آن دایره سلطه خود بر کشور گسترش دهد. بر این اساس حضور حماسی مردم ایران در این عرصه میتواند متوجه به دو راهبرد باشد: الف) حضور حداکثری و مشارکت گسترده در انتخابات ب) سعی در انتخاب اصلح در میان نامزدهای موجود. با این شرایط امید است ملت آگاه ایران با «آگاهی» و «بصیرت» و «شناخت این مقطع حساس» و «نیاز لحظه» که همواره در طول تاریخ از خود نشان داده است بتوانند در این سال جدید نیز «حماسه آفرینان عرصه سیاست و اقتصاد» باشند.

* مصطفی طاهری، دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، مسئول کمیته امام و رهبری واحد سیاسی