ماهنامه فرهنگی سیاسی «حیات»، نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام به منزل هشتاد و ششم خود رسید. در این شماره با عنوان «پروژه نفوذ» در پرونده‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اندیشه به موضوع معنا شناسی نفوذ، بسترهای نفوذ و راه‌های مقابله با نفوذ پرداخته شده است.

در پرونده «نفوذ فرهنگی» به موضوعاتی همچون نفوذ فرهنگی و تحریف معنایی فرهنگ، دیپلماسی فرهنگی امریکا در ایران، تهاجم فرهنگی ابزار سلطه سیاسی، ازکجا می‌آید با چه می‌آید؟ و چه کنیم دشمن نفوذ نکند پرداخته شده است.

امید بدون تدبیر روزنه نفوذ، تله مذاکرات منطقه‌ای، نفوذ چگونه کوبا را از پا درآورد و نهادهای به اصطلاح بین المللی از عناوین مطالب پرونده «نفوذ سیاسی» شماره هشتاد و ششم حیات است.

در ادامه مطالب این شماره حیات در پرونده «نفوذ اقتصادی» موضوعاتی همچون بسترهای نفوذ اقتصادی و برجام پایانی بر جنگ اقتصادی؟ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در پرونده پایانی این شماره با موضوع «نفوذ فکری» به بررسی مساله نفوذ در ابعاد اندیشه‌ای پرداخته شده است.

مصاحبه با دکتر فواد ایزدی، یادداشت شفاهی مسعود ده‌نمکی و مصاحبه با خواهر شهید دکتر دیالمه از مطالب دیگر شماره آذرماه «حیات» است.

لازم به ذکر است برای تهیه ماهنامه فرهنگی سیاسی حیات می‌توانید با شماره روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به شماره 09199801020 در تماس بوده و یا به صفحه اشتراک تارنمای حیات به آدرسhayat.basijisu.ir   مراجعه نموده و یا با رایانامه hayat@basijisu.ir در ارتباط باشید.

Jeld Hayat final1