آن روزها شاید کمتر کسی حرف پیرمرد را جدی می‌گرفت. او با ایمان قلبی می‌گفت: «ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می‌کنیم». می‌توان تصور کرد نیش‌های مزحک عده‌ای را که با خود می‌گفتند: هنوز نیامده می‌خواهد دنیا را هم بگیرد!

شاید آن روزها کسی به حرف‌های او باور نداشت، اما آنگاه که پای انقلاب اسلامی در نقطه‌های مختلف از این کره خاکی باز شد، برخی نیش‌های مضحک خود را فرو خوردند و به قدرت نفوذ انقلاب اسلامی ایمان آوردند. دیگر  فقط سخنان او متعلق به یک کشور و به یک زبان نبود، بلکه قلب مستضعفان عالم و حقیقت‌خواهان را با خود همراه کرده بود. دیگر انسان‌هایی بیرون از مرزهای ایران همچون «مصطفی مازح»‌ پیدا شده بودند که جان خود را به خاطر یک سخن و فرمان آن پیرمرد در کف دستان خود بگیرند.

این روزها اگرچه حادثه کشتار شیعیان نیجریه و آذربایجان باعث غم و اندوه قلب‌ها شده است، اما این غم و اندوه فرصتی است برای نگاهی دوباره همراه با درد انقلابی به اندیشه‌های حضرت روح‌الله، آنگاه که با ایمان قلبی خود حرف از صدور انقلاب می‌زد. حرف‌هایی که با عافیت طلبی‌ امروز ما و کدخدا پرستی عده‌ای همراه شده و نیاز است تا «شیخ زکزکی‌«ها شیب الخضیب شوند تا شاید کمی به خود بیاییم!

باید دانست بار سنگین بی‌تفاوتی‌های امت حزب‌الله و از طرف دیگر انفعال دو چندان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه ایران به عنوان ام القری جهان اسلام در حمایت از مستضعفان جهان هر روز بیشتر خواهد شد.

این روزها نهال انقلاب اسلامی و دیدگاه جهانی اسلام ناب محمدی با خون صدها شیعه آن هم در فرسخ‌ها آن طرف‌تر دوباره آبیاری شده است، نهالی که رویش آن خشم عده‌ای را برافروخته و آنان را به وحشی‌گری انداخته است. این روزها دل عده‌ای از آن خون است که چرا پای انقلاب اسلامی به خانه‌هایشان کشیده شده است و انتقام این واقعیت را با حمله به شیعیان انقلابی می‌خواهند بگیرند.

امروز صدای پای فرزندان خمینی از «نارداران» تا «زاریا» به گوش می‌رسد و این همان مسیری است که حضرت روح الله با همان ایمان قلبی‌اش برایمان توصیف کرده، آنجا که به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار انقلابی می‌دهد و پایان این راه پرسعادت را برایمان ترسیم می‌کند: «مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ـ ارواحنا فداه ـ است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد».

آری این تازه نقطه شروع  است هرچند عده‌ای خسته از راه شده باشند اما فرزندان روح الله می‌دانند که تا شرک و کفر هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم…