شماره شصت و سوم فتح، ویژه نامه فرزندان خمینی از نارداران تا زاریا منتشر شد. در این شماره به بررسی فجایع کشتار شیعیان در نیجریه و آذربایجان پرداخته شده است. «صدور انقلاب کشک نیست»، «مستکبرین را عشق است»، «زکزاکی، نصرالله آفریقا» و «اینفوگرافیک بررسی وضعیت شیعیان نیجریه» از مطالب این شماره است.

برای دریافت فرمت های مختلف نشریه فتح جهت ارسال در نماز جمعه، هیأت‌ها و مراکز فرهنگی خود می‌توانید با صفحه تلگرام فتح به شماره ۰۹۱۰۴۹۷۰۶۲۵ در ارتباط باشید.

دریافت شماره 63 نشریه فتح